';
  • Projekt pumptrack
  • projekt pumptrack
  • projekt pumptrack
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in
Popis projektu
Stávající stav

Stávající pumptrack se nachází na severním okraji obce Hluboká nad Vltavou, část Zámostí, u řeky Vltavy. Pumptracková dráha je uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který je možný projíždět bez šlapání. Okruh je tvořený vlnkami a klopenými zatáčkami (klopenkami), které umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost. Princip pumptracku je v tom, že kolo pohání setrvačnost a cyklista mu v tom pomáhá pohybem těla nahoru a dolů. Aktuálně se komplex skládá ze tří na sebe navazujících částí. Samotný okruh pumptracku s možností obousměrné jízdy; sestavou tří lavic (hliněných skoků) s klopenými zatáčkami, která se připojuje v severním cípu do pumptracku a poslední linie skoků s dřevěnými odrazy, jež se napojuje do okruhu ve stejných místech jako předchozí část. Dostatečnou rychlost pro projetí všech linií zajišťuje hliněná rozjezdová homole.


Plánované úpravy

- materiálové řešení

Kvůli časově náročné údržbě hliněné části pumptracku je navržen nový asfaltový povrch okruhu. Navíc tato úprava umožní využití pro širší spektrum sportovců, jako například jezdcům na skateboardech, kolečkových bruslích nebo koloběžkách. Bude užit asfaltový beton ACO 8 CH v tloušťce 50 mm na štěrkový podklad frakce F 0/32 o mocnosti 100 mm


- nová část

Západně od stávající tratě je navržena nová linie, určená především pro zkušenější jezdce pouze na kolech. Jedná se větší skok s dřevěným odrazem, klopenku s výskokem tzv. ,,shark fin", díky které se jezdci stočí o 90°, další nižší, delší skok pro srovnání se a přípravu na poslední skok tzv. ,,step up" (jedná se o skok s dopadem výše než je odraz) a klopenou zatáčku propojující jezdce zpět do stávajícího pumptracku. Nová část je naprojektovaná jako hliněná. Odrazy hlavních skoků jako dřevěné. Kvůli zajištění dostatečné nájezdové rychlosti na první skok je na stávající rozjezdovou homoli navržena dřevěná rozjezdová věž, výšky 2,0 m. Na rozjezdovou věž navazuje klopená zatáčka, díky které se rychlost ještě navýší a navíc upraví směr nájezdu na další překážky.