';
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Popis projektu
Zadání

Od Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vzešel požadavek na revitalizaci parteru současné asfaltové plochy sevřené parkovišti a budovami D a E. Úkolem bylo navrhnout příjemný venkovní prostor pro studenty, kde můžou nejen relaxovat, studovat, ale třeba i grilovat v krytém přístřešku.

Koncept

Do území byly jasně definovány přístupy z parkoviště, které nebylo možné měnit. Cílem bylo respektovat důležité pěší koridory, spojující právě přístupy z parkoviště se vstupy do jednotlivých budov, a zároveň vytvořit relaxační veřejný prostor s rozptylovou plochou a dostatkem zeleně.

Architektonické řešení

Hlavní prostor tvoří dlážděná plocha s lavičkami a stromy. Do tohoto prostoru ústí hlavní pěší trasy a zároveň navazuje na zpevněné plochy před vstupy do budov. Pomocí pěších koridorů byl zbývající prostor rozčleněn na několik dílčích sekcí. Převážná část je ponechána travnatá s možností odpočinku na terénu, menší doplňující úseky jsou určeny k sezení na lavičkách a u stolů, nebo nízké zeleni ve formě květin a okrasných travin. Aby travnatá plocha nepůsobila fádně, byl navržen terénní val v severozápadní části území, do kterého se zařezává jedna z hlavních tras.

Rozmístění gabionových laviček na náměstíčku reaguje na hlavní osy prostoru a stínění poskytnou jak stávající borovice, tak nově umístěné listnaté stromy. Stávající alej byla rozdělena na dvě části a doplněna o další stromy. Vysoká zeleň umožní příjemnější pobyt v letních měsících svým stíněním a lepším klimatem. Nová zeleň je umístěna s ohledem na hlavní místa pobytu studentů a respektu hlavního konceptu místa.

V severní části se nachází kryté ohniště. Přístřešek je složen ze dvou trojúhelníkových vzájemně se překrývajících střech, jenž umožní přirozený odvod kouře. Přístřešek je koncipován pro cca 10 osob.

Projekt vznikl ve spolupráci s projektovým ateliérem PMT s.r.o.