';
 • úpravy exteriéru vizualizace přistřešku z ulice
 • úpravy exteriéru vizualizace kryté terasy
 • úpravy exteriéru- vizualizace ze zahrady
 • úpravy exteriéru- koncept, situace
 • úpravy exteriéru- porovnání z ulice
 • úpravy exteriéru- porovnání ze zahrady
 • úpravy exteriéru- jižní fasása
 • úpravy exteriéru- pohled severní
 • úpravy exteriéru- pohled východní
 • úpravy exteriéru-pohled západní
Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIN
 • Pinterest
Share
Popis projektu
Úpravy exteriéru rodinného domu Litvínovice v jižních Čechách se zabývají návrhem fasád domu, krytým stáním, řešením terasy a parteru včetně prostoru pro nádoby na odpad, či dřevník.
Koncept
Hlavním cílem úpravy exteriéru domu je snaha vycházet z původního řešení fasád domu, ale pracovat s tímto řešením jiným, novým způsobem. Snaha je sjednotit fasády i samotný parter a prvky v zahradě, tak aby byly čitelné, navzájem vizuálně propojené a používali stejné materiály, prvky a podobnou barevnost.
Fasády
Na místo současného tmavě hnědého dřeva na fasádě a podbití střechy navrhujeme použití rozdílných barev omítky a na podbití dřeva nahradit bezúdržbovými cementrotřískovými deskami např. Cetris. Záměrem je a vyhnout se prvkům, které budou složité na údržbu a celkový vzhled domu zjednodušit.
Kryté stání
Velká pozornost je věnována krytému stání před domem, které bude sloužit pro parkování dvou automobilů. Konstrukce vodorovných nosných je navržená z lepeného lamelového dřeva BSH, sloupky jsou z rostlého řeziva. Stání je zastřešeno plochou střechou s trapézovým plechem. Veškeré dřevěné prvky jsou opatřeny ochranným nátěrem v tmavě šedém, téměř černém odstínu.
Terasa a pergola
Krytá pergola je situována ve stávající poloze v návaznosti na skleník. Konstrukce využívá stávající cihelné stěny, do nich jsou kotveny nové sloupky. Pergola využívá stejné principy konstrukce zastřešení jako kryté stání před domem. S tím rozdílem, že na pergole je navržena skladba zelené střechy- intenzivní střecha s rozchodníky. Sezení je navrženo formou rohové lavice kotvené do stěn. Doplněné o lehké drátěné židle. Pod pergolou je prostor pro gril. Nekrytá terasa tvoří ústřední spojovací prvek mezi domem a krytou pergolou. Hmota využívá konfiguraci terénu a roste směrem k domu. Na terase je ve spodní části navržené kruhové ohniště pod úrovní terénu, ohniště bude uzavíratelné poklopem ve stejném provedení jako okolní podlaha. Terasa je výškově členitá na několik úrovní, vysoké schody je možné použít na sezení u ohniště.