';
 • Vizualizace severozápadní
 • Vizualizace severovýchodní
 • Vizualizace jihozápadní
 • Vizualizace jihovýchodní
 • Situace
 • Prostorové řezy
 • Pohledy-návrh
 • Půdorys 1.NP-návrh
 • Půdorys 1.NP před rekonstrukcí
 • Půdorys 2.NP_návrh
 • půdorys 2.NP před rekonstrukcí
 • Porovnání stávajícího stavu a návrhu
 • Porovnání stávajícího stavu a návrhu
Popis projektu
Návrh rekonstrukce chalupy na Šumavě v Kašperských Horách je jedním z projektů, ve kterých se snažíme objekt zjednodušit a přiblížit zpět k původnímu tvarosloví a použitým materiálům. Jedná se o jednopodlažní chalupu obdélníkového půdorysu a sedlovou střechou s obytným podkrovím, která se nachází pod lyžařským areálem SKI AREÁL KAŠPERKY na hoře Lišák, kde své oblíbené chvíle trávila i šumavská legenda pan Emil Kintzl..
Stávající stav
Vzhled objektu před rekonstrukcí je poměrně nekompaktní s mnoha nepůvodními prvky, jako jsou velké přesahy střechy, dělení oken či přičleněná garáž. Soklová část je z obnaženého kamene, omítka je bílá škrábaná, štíty jsou obloženy tmavě hnědými dřevěnými prkny a střecha je na časti chalupy tašková, na části plechová.
Jihozápadní část zaujímá garáž, která je zastřešena pultovou střechou se sklonem 3°. Půdorys RD má obdélníkový tvar 11x21 m se zastavěnou plochou 225 m2. Sedlová střecha je asymetrická se sklony 34,5° na jihovýchod a 40,5° na severozápad s podélnou orientací hřebene. Na obou štítech je přesah střechy, který je zdoben vyřezávaným prkenným obložením. Na severovýchodní straně se nachází lodžie. Stávající objekt prošel v druhé polovině minulého století rekonstrukcí, která spojila bývalou obytnou část a stodolu. Toto spojení je v celkovém provozním řešení velmi patrné a projevuje se především různými výškovými úrovněmi. Současná dispozice domu je 5+1 s dílnou a garáží/skladem. Celková užitná plocha je 283,4 m2.
Návrh
Objekt nachází v CHKO ŠUMAVA, je v ochranném pásmu hradu Kašperk a součástí lokalit Natura 2000 , museli jsem tato omezení plně respektovat, a proto jsem se při návrhu řídili urbanistickým a architektonickým manuálem Národního parku Šumava. Navrhovaná rekonstrukce chalupy a nástavba půdorysu domu se snaží o dosažení větší tvarové jednoduchosti, kompaktnosti a navrácení charakteru šumavského obydlí.
Sklon sedlové střechy zůstal zachován a střešní rovina bude protažena nad část stávající garáže, kde vzniknou nové obytné pokoje. Tyto pokoje budou prosvětleny vikýři na obou stranách střechy. Střešní krytina celého objektu vč. vikýřů bude z falcovaného plechu nelesklé antracitové barvy. Návrh odstraňuje přesahy střechy ve štítech. Do střechy bude umístěno několik střešních oken s dřevěným rámem a vnějším antracitovým oplechováním. Oplechování stávajícího komína bude z požadavků orgánu památkové péče odstraněno a bude nahrazeno bílou VPC omítkou. Soklová část zůstane neomítnuta, v některých částech dojde k většímu odhalení kamenného zdiva. Stávající škrábaná omítka bude nahrazena VPC omítkou hladkou. Rozvaděč NN umístěný na severozápadní fasádě a kryt dřevěnými dvířky bude přesunut dovnitř do zádveří objektu. Štíty a stěny vikýřů budou pokryty svislými prkny s překrývanou spárou. Stávající okna budou nahrazena novými dvoukřídlými okny s tabulkovým členěním, ve vikýřích budou okna jednokřídlá. Poměr oken je navržen 2:3. V severovýchodním štítě přibydou dvě čtvercová okna. Většina oken bude umístěna do stávajících otvorů. Vstup na lodžii zůstane zachován dvoukřídlými prosklenými dveřmi. Vrata do skladu Budou dřevěná. Odstín výplní otvorů bude přírodní smrk. Stavební úpravy navrhují především změnu dispozice, která je navržena jako 7+kk s celkovou užitnou plochou 295,2 m2.