';
 • Vizualizace od schodů
 • Vizualizace vstupní části
 • Vizualizace z jihu
 • Pohledy
 • Porovnání
 • Porovnání
 • Koncept
 • Situace
 • Původní stav- půdorysy
 • Půdorys 1.NP
 • Půdorys podkroví
Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIN
 • Pinterest
Share
Popis projektu
Návrh rekonstrukce malého domku v Purkarci u Hluboké nad Vltavou se nesla ve znamení minimalizace, protože jeho vnější půdorysné rozměry jsou 6,7x7,75 m. Jedná se o polovinu stávajícího dvojdomu jehož východní polovina již prošla rekonstrukcí. Majitelka této (západní) části domu chtěla co nejvíce zachovat charakter stavby, oproti sousedově přístupu vytěžit z objektu co nejvíce i za cenu nepůvodní přístavby. Preferuje jednoduchou hmotu, zachování vzhledu vesnické chalupy, střídmé kombinace materiálu, praktický, jednoduchý a pohodlný provoz domu. Cílem návrhu je adaptace stávajícího domu, který bude splňovat maximální množství požadavků investorů s ohledem na daný rozpočet a možnosti dané limity pozemku.
Stávající stav
Stávající stavba RD je zděný objekt z kamene, vnitřní zdivo je zděné z cihel pálených. Zastropení suterénu je cihelnou klenbou, zároveň zaklenutí černé kuchyně. Stávající světnice má dřevěný povalový strop. Povalový strop bude odstraněn a nahrazen trámovým stropem. V současné době se dům neobývá, což na stavbě zanechalo své následky. Dispozičně se v 1.NP nachází ložnice, světnice a černá kuchyně, v podkroví je půda
Návrh
Návrh rekonstrukce domku v Purkarci zachovává jednoduchý tvar objektu. Stávající vstupní schodiště a veranda budou odstraněny a nahrazeny novou konstrukcí. Vizuálně největší zásah je úprava přístupu do domu. Bude využito stávající kamenné schodiště v zahradě, kterým je umožněn přístup do úrovně obytného podlaží. Hmota verandy bude nahrazena novou. Bude provedena nová konstrukce terasy, která spojí západní část zahrady s novou verandou. Vznikne tedy kryté zápraží, které bude zároveň sloužit jako jižní pobytová terasa. Objekt je částečně podsklepený, bude mít obytné podkroví. Podkroví bude prosvětleno střešními okny a oknem v západním štítě.  Ze stávajícího domu bude odstraněna konstrukce střechy, včetně krovu a stropu pod ním, jelikož veškeré dřevěné prvky vykazují napadení dřevokazným hmyzem.
Střešní plášť a konstrukce střechy budou odstraněny a nahrazeny novými konstrukcemi. Nosnou konstrukci střechy bude tvořit dřevěný krov, celoplošný záklop, nadkrokevní izolace, doplňková hydroizolační vrstva a skládaná střešní krytina režná. Vytápění a ohřev teplé vody je navržen pomocí tepelného čerpadla vzduchu-voda. Jako doplňkový zdroj budou v obývacím pokoji malá krbová kamna.