Pumptrack Hluboká nad Vltavou

Stávající stav Stávající pumptrack se nachází na severním okraji obce Hluboká nad Vltavou, část Zámostí, u řeky Vltavy. Pumptracková dráha je uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který

Revitalizace parteru VŠTE České Budějovice

Zadání Od Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vzešel požadavek na revitalizaci parteru současné asfaltové plochy sevřené parkovišti a budovami D a E. Úkolem bylo navrhnout příjemný venkovní

Rekreační objekt Další Lhota – Lipno

Architektonické řešení Objekt svým tvarovým a materiálovým řešením plně respektuje lokalitu u vodní nádrže Lipno, zároveň splňuje podmínky stanovené územní studií pro danou lokalitu. Cílem návrhu bylo spojit tradiční tvarosloví

Venkovní učebna ZŠ Malenice

Venkovní učebna ZŠ Malenice, by se měla stát ze stávající stodoly na zahradě školy. ZŠ v Malenicích u Volyně je typická vesnická škola pouze s výukou prvního stupně. Kvůli omezené

Interiér Nikerle Auto

Když se firma Nikerle auto s.r.o. stěhovala do nového nájemního prostoru, byli jsme požádání na spolupráci návrhu interiéru. Autosalon je přirozeně prosvětlen výklady ze dvou stran. Výrazným prvkem je stávající

Rodinný dům s dílnou

Studie vesnického rodinného domu pro starší manžele. Zadáním bylo vytvořit rodinný dům s dílnou, krytým stáním pro osobní automobil a dodávku, terasou v návaznosti na zahradní jezírko. Pro jihočeskou vesnici

Rodinný dům na vesnici

Návrh rodinného domu v blízkosti Českých Budějovic vychází z typologie klasického vesnického domu se sedlovou střechou, který však využívá soudobých prvků k zatraktivnění vzhledu. Dominantním prvkem štítu otočeného do zahrady

Přívoz Frymburk

Návrh řeší revitalizaci prostor přívozu ve Frymburku ( vodní nádrž Lipno). Zadáním bylo vytvořit novou budovu, která bude kromě zázemí pro přívozníka a dílnu pro opravu přívozu plnit i funkci